ວັນສຸກ (ຄຳເຄົ້າ: ວັນສຸກຣ໌[1], ອັງກິດ: Friday, ຝຣັ່ງ: Vendredi) ແມ່ນມື້ທີຫ້າ ໃນ 7 ມື້ ຂອງ ໜຶ່ງອາທິດ, ຫຼັງຈາກ ວັນພະຫັດ ແລະ ກ່ອນ ວັນເສົາ. ແຕ່ ຖ້າຖືເອົາວັນອາທິດເປັົນມື້ທຳອິດ ກ່ອນຈະເປັນ ມື້ທີຫົກຂອງອາທິດ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.