ວັດຈະນານຸກົມ

ວັດຈະນານຸກົມ (ຄຳເຄົ້າ: ວັຈນານຸກົມ[໑], ອັງກິດ: dictionary, ຝຣັ່ງ: dictionnaire) ແມ່ນປຶ້ມອ້າງອີງປະເພດນຶ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປ ໝາຍເຖິງ ປຶ້ມທີ່ຮິບໂຮມຄຳສັບໃນວົງສັບທີ່ກຳໜົດ ແລະນິຍາມຄວາມໝາຍເອົາໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ເປັນທີ່ຊອກຫາຄວາມໝາຍຂອງຄຳ ໂດຍມີການຮຽງລຳດັບຄຳສັບຕາມໂຕອັກສອນ ຕາມສຽງ ຫຼືຕາມລຳດັບອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມສອດຄ້ອງກັບການໃຊ້ວັດຈະນານຸກົມນັ້ນໆ. ວັດຈະນານຸກົມຍັງມີໄນເຖິງປຶ້ມທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຄອບຄຸມວົງສັບທີ່ກວ້າງ ຂະນະທີ່ປຶ້ມຮິບໂຮມແລະອະທິບາຍຄຳສັບໃນວົງແຄບແລະມີຈຳນວນຈຳກັດ ມັກຈະເອີ້ນວ່າ ປະທານຸກົມ ຢ່າງໃດກໍດີ ຄຳວ່າປະທານຸກົມແລະວັດຈະນານຸກົມອາດໃຊ້ສະຫຼັບກັນໄດ້.

ວັດຈະນານຸກົມແປສັບພາສາເຢຍລະມັນ-ລູມານີ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.