ລັດທິທຶນນິຍົມ

ລັດທິທຶນນິຍົມ(ອັງກິດ: capitalism)ແມ່ນປະເພດຂອງເສດຖະກິດຂອງກົນໄກ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນແມ່ນມີຫຼັກການພື້ນຖານໃດຫນຶ່ງຂອງສັງຄົມ, ເປັນລະບົບທີ່ສາມາດຜະລິດກໍາໄລຫຼືມູນຄ່າສ່ວນເກີນໄດ້.

Cifrão symbol.svg
NYC NYSE.jpg

ກົນໄກການEdit

ປະຫວັດສາດEdit

ຕົ້ນກຳເນີດ ລັດທິທຶນນິຍົມ