ລັງສັນນິຍົມ (ອັງກິດ: creationism) ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາທີ່ເຊື່ອວ່າ ພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຈັກກະວານແລະຊີວິດ ໂດຍພະເຈົ້າໃນທັດສະນະນີ້ຖືວ່າເປັນ "ຜູ້ສ້າງ" (creator).[1][2]

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

  1. Gunn 2004, p. 9, "The Concise Oxford Dictionary says that creationism is 'the belief that the universe and living organisms originated from specific acts of divine creation.'"
  2. "creationism: definition of creationism in Oxford dictionary (American English) (US)". Oxford Dictionaries (Definition). Oxford: Oxford University Press. OCLC 656668849. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2014-03-05. The belief that the universe and living organisms originate from specific acts of divine creation, as in the biblical account, rather than by natural processes such as evolution.