ລະບອບຜະເດັດການ

ລະບອບຜະເດັດການ (ຄຳເຄົ້າ: ຣະບອບຜເດັຈກາຣ; ອັງກິດ: dictatorship, ຝຣັ່ງ: dictature) ໝາຍເຖິງ ຮູບແບບການປົກຄອງແບບອັດຕາທິປະໄຕ ເຊິ່ງລັດຖະບານຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງບຸກຄົນພຽງຜູ້ເດີຢວ ຫຼື ຜູ້ຜະເດັດການ ໂດຍບໍ່ມີການສືບທອດຕຳແໜ່ງຕາມສາຍເລືອດ.