ພາສາລູມານີ

ພາສາລູມານີ (română) ແມ່ນພາສາໂລມັງພາສານຶ່ງ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍເວົ້າໃນລູມານີ ແລະ ໂມນດາວີ.

ອ້າງອີງEdit

ລິງຄ໌ພາຍນອກEdit