ປະເທດມອລໂດວາ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ປະເທດໂມນດາວີ)

ປະເທດມອລໂດວາ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ