ພະແມ່ຄົງຄາ

ພະແມ່ຄົງຄາ (ອັງກິດ: Goddess Ganga , ສັນສະກິດ: गंगा देवी )

ພະແມ່ຄົງຄາ
A Devi sculpture in Sri Lanka Goddess Ganga.jpg
ພະແມ່ຄົງຄາ
ສາດສະໜາ ຮິນດູ