ພະສຸລັດວະດີ

ພະແມ່ສຸລັດວະດີ (ອັງກິດ: Goddess Saraswati , ສັນສະກິດ: सरस्वती देवी )

ພະແມ່ສຸລັດວະດີ
Raja Ravi Varma, Goddess Saraswati.jpg
ພະແມ່ສຸລັດວະດີ
ສາດສະໜາ ຮິນດູ