ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ

ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ

ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ

Bouasone.jpg

frameless|alt=
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຄົນທີ 15
ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ປີ 2006 – ວັນທີ 23 ທັນວາ ປີ 2010
ປະທານາທິບະດີ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
ກ່ອນໜ້າ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ
ຕໍ່ໄປ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ
ເກີດ 3 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1954(1954-ແມ່ແບບ:Pad2digit-ແມ່ແບບ:Pad2digit)
ແຂວງສາລະວັນ
ພັກການເມືອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຄູ່ສົມລົດ ສຳລີ ບຸບຜາວັນ