ຕຳນານ (ອັງກິດ: legend, ຝຣັ່ງ: légende, ລາແຕັງ: legenda ໝາຍເຖິງ "ອ່ານເພື່ອຄຶດ") ແມ່ນ ເລື່ອງເລົ່າຂານທີ່ມີມາແຕ່ອະດີດ ປຽບໄດ້ຄ້າຍຄືເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ອຍຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວທາງປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິຖີຊີວິດ ຄວາມຄຶດ ຄວາມເຊື່ອ ລວມເຖິງປະເພນີຕ່າງໆ ຂອງຄນໃນຍຸກອະດີດ.

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້