ດົນຕີ (ຄຳເຄົ້າ: ດົນຕຣີ[1]) ແມ່ນ ສິນລະປະ ໃນການຈັດລຽງ ສຽງ ແລະ ຈັງຫວະ. ນັກດົນຕີ ບາງເທື່ອ ກໍ່ໝາຍເຖິງ ນັກແຕ່ງ, ນັກເສບ, ນັກຮ້ອງ ດົນຕີ ທີ່ຖືກແຕ່ງຂຶ້ນນັ້ນ. ດົນຕີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ວິວັດທະນາ ໃນ ປະເທດ ຫຼື ເຂດແຄ້ວນໃດໜຶ່ງ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ ແມ່ນ ດົນຕີພື້ນເມືອງ ຫຼື ດົນຕີ ແລະ ຊື່ປະເທດນັ້ນໆ ເຊັ່ນ ດົນຕີລາວ.

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ນັກດົນຕີ

ນັກແຕ່ງ

ນັກເສບ

ນັກຮ້ອງhttps://support.google.com/accounts/thread/121369448/trying-to-renew-my-kaspersky-security-done-through-google-play-it-says-i-have-no-subscriptions?hl=en&msgid=121369448

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.