ນັກດົນຕີ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານດົນຕີ.[1] ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກປະພັນ ວາທະຍາກອນ ຫຼືນັກສະແດງດົນຕີ ກໍສາມາດເອີ້ນວ່ານັກດົນຕີໄດ້.[2] ນັກດົນຕີມີຄວາມສາມາດສະເພາະບາງແນວເພງ ຫຼືບາງຄົນອາດຫຼິ້ນໃນແນວເພງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ໂຕຢ່າງທັກສະຕ່າງ ໆ ຂອງນັກດົນຕີ ແມ່ນ ການສະແດງ ການອຳນວຍເພງ ການຮ້ອງເພງ ອົງປະກອບ ການຈັດການ ແລະການຮຽບຮຽງເພງ.[3]

Guy Pratt ນັກດົນຕີມືອາຊີບ ພວມຫຼິ້ນກີຕາເບ້ດ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  1. "Musician". Oxford Dictionary.
  2. "Musician". MacMillan Dictionary.
  3. "Types of Musicians". About MusicSchools.com.
Commons ມີພາບກ່ຽວກັບ:
ນັກດົນຕີ