ຄິດເຕີຍນ ເບລ (ອັງກິດ: Christian Bale) ເປນນິກສະແດງຊາວອັງກິດ ເກິດເມື່ອວັນທີ່ 30 ມັງກອນ 1974

ຄິດເຕີຍນ ເບລ