ຄິດເຕີຍນ ເບລ

ຄິດເຕີຍນ ເບລ ເປນນິກສະແດງຊາວອັງກິດ ເກິດເມື່ອວັນທີ່ 30 ມັງກອນ 1974