ຂັ້ນຕອນວິທີ

ຂັ້ນຕອນວິທີ(ພາສາອັງກິດ: Algorithm)ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເລກເປັນຂັ້ນໆຢູ່ຄະນິດສາດ,ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ,ແລະອື່ນໆ.

Flowchart

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນEdit