ປະເທດໂຣມາເນຍ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ Romania)

ປະເທດໂຣມາເນຍ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.