ວັນທີ 3 ພະຈິກ ແມ່ນວັນທີ 307 ຂອງ (ວັນທີ 308 ໃນປີອະທິກສຸລະທິນ) ຕາມປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິແບບເກຣກໍຣຽນ ເມື່ອຮອດມື້ນີ້ຈະຍັງເຫຼືອວັນອີກ 58 ວັນໃນປີນັ້ນ

ເຫດການແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ