ປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິ

ແທ້ກ.ຈັນທະວົງ

ເກີດວັນທີ່.8.ເດີອນ.8.ປີ.1982.ທີ່.ບ້ານ.ນໍ້າຈັດ.ເມືອງ.ພູກູດ.ຫລື.ເມືອງ.ສຸຍ.ແຂວງ.ຊງງຂວາງ.ປະເທດ.ສປປລາວ.ແມ່ຊື.ນ.ຄຳໄບ.ຈັນທະວົງ.ພໍ່ຊື.ທ.ຄຳຫລ້າ.ຈັນທະວົງ.