ໝີໄຮ້ຫາງ

ໝີໄຮ້ຫາງ (ອັງກິດ: koala) ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ມີຖິ່ນກຳເໜີດຈາກທະວີບອົດສະຕາລີ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ