ໜູຖົງ

ໜູຖົງ [໑]ຫຼື ຈິງໂຈ້ ຫຼື ກັງກູລູ (ຝະລັ່ງ: kangourou) ຈັດຢູ່ໃນຟີລັມສັດມີແກນສັນຫຼັງ ຊັ້ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມປະເພດສັດມີຖົງໜ້າທ້ອງໃນໂຕເມຍສຳລັບແພ່ຂະຫຍາຍພັນແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງລູກອ່ອນ ນັບເປັນສັດໃນປະເພດນີ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເປັນສັດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຂອງອົດສະຕາລີ.

ໜູຖົງ

ອ້າງອີງEdit

  1. ຈາກພາສາຈີນ 袋鼠