Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

ໄບຕ໌(Byte) ແມ່ນຫົວຫນ່ວຍ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຣ໌ແບບດິຈິຕໍລ໌. ໄບຕ໌ຈະປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍໂຕເລກ 1 ຫລື ເລກ 0 ຈໍານວນ 8 ໂຕ ຫລື ເອີ້ນວ່າ 8 ບິຕ. ເຊັ່ນ 10010111 ແມ່ນມີຄວາມຍາວ 8 ບິຕ ຫລື ມີຄວາມຍາວ 1 ໄບຕ໌.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກEdit