ໄດໂນເສົາ (ອັງກິດ: Dinosaur) ຫຼື ດີໂນໂຊ (ຝຣັ່ງ: Dinosaure) ແມ່ນຊື່ເອີ້ນໂດຍລວມຂອງສັດເດິກດຳບັນໃນອັນດັບໃຫຍ່ Dinosauria ເຊິ່ງເຄີຍຄອງລະບບນິເວດເທິງພື້ນພິພົບ ໃນມະຫາຍຸກມີໂຊໂຊອິກ ເປັນເວລາດົນເຖິງ 165 ລ້ານປີ ກ່ອນຈະສູນພັນ ໄປເມື່ອ 65 ລ້ານປີທີ່ແລ້ວ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໄດໂນເສົາເປັນສັດເລືອຄານ ແຕ່ອັນທີ່ຈິງໄດໂນເສົາແມ່ນສັດໃນອັນດັບນຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະກ້ຳກຶ່ງລະຫວ່າງສັດເລືອຄານແລະນົກ.

ດູກໄດໂນເສົາ

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

ບັນນານຸກົມ

ອ່ານຕື່ມ ດັດແກ້

  • Bakker, Robert T. (1986). The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction. New York: Morrow. ISBN 0-688-04287-2.
  • Holtz, Thomas R. Jr. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages. New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.
  • Paul, Gregory S. (2000). The Scientific American Book of Dinosaurs. New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-26226-4.
  • Paul, Gregory S. (2002). Dinosaurs of the Air: The Evolution and Loss of Flight in Dinosaurs and Birds. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-6763-0.
  • Sternberg, C. M. (1966). Canadian Dinosaurs, in Geological Series, no. 54. Second ed. [Ottawa]: National Museum of Canada. 28 p., amply ill.
  • Stewart, Tabori & Chang (1997). "The Humongous Book of Dinosaurs". New York: Stewart, Tabori & Chang. Retrieved May 17, 2012. ISBN 1-55670-596-4 (Article: The Humongous Book of Dinosaurs)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້

ທົ່ວໄປ
ຮູບພາບ
ວີດີໂອ
ທາງການບັນເທີງ
ວິຊາການ