ລະບົບປະຕິບັດການ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ໂອເອສ)

ລະບົບປະຕິບັດງານ (ພາສາອັງກິດ Operating system ຫຼື OS) ແມ່ນ ຊອຟແວພື້ນຖານ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ, ແມ່ນ ໂຕກາງ ທີ່ຄົນ ແລະ ຊອຟແວອື່ນໆ ອື່ນໆ ​ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຊາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ຮາດແວ.

ຈຸດປະສົງຂອງOSEdit

ໜ້າທີ່ຂອງOSEdit

ປະຫວັດຂອງOSEdit

OS ຫຼັກEdit