ໂຣເຈົອ ມັວ

ໂຣເຈົອ ມັວ ເປນນິກສະແດງຊາວອັງກິດ ເກິດເມື່ອວັນທີ່ 14 ຕຸລາ 1927 - 23 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ລອນດອນ

Roger Moore 2007.jpg
Roger Moore.jpg
Sir-roger-moore-1.jpg