ໂຣຊານ ເຊດ

ໂຣຊານ ເຊດ ເປນນິກສະແດງຊາວອັງກິດ ເກິດເມື່ອວັນທີ່ 2 ເມສາ 1942