ແມ່ແບບ:User zh

zhຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາຈີນເປັນພາສາແມ່
這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文