ເສືອແຂ້ວດາບ

ເສືອແຂ້ວດາບ (ອັງກິດ: sabertooth) ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ສູດພັນໄປແລ້ວ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ