ປະຫວັດເມືອງປາກທາ ເປັນເມືອງຢູ່ຂອງ ນາງ ບົວຄຳ

ດັດແກ້

ເມືອງປາກທາ ແມ່ນ ເມືອງໜຶ່ງໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ເມືອງປາກທາ ປະກອບມີ 36 ບ້ານ, 6 ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແລະ 2 ບ້ານໃຫຍ່, ປະກອບມີ 3,715 ຄອບຄົວ, ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 18,544 ຄົນ, ຍິງ 9,165 ຄົນ, ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40 ມີ 7,579 ຄົນ, ຍິງ 3,581 ຄົນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອານາເຂດ

ດັດແກ້
  • ທິດເໜືອ ຕິດກັບ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ
  • ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
  • ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ເມືອງຜາອຸດົມ
  • ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ຈັງຫວັດ ຊຽງຣາຍ ປະເທດໄທ
  • ທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຕິດກັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ

ດັດແກ້

ນັດ ພົງສະຫວັນ