ເຕະບານ(ອັງກິດ: Soccer) ແມ່ນກິລາ ມີຄົນຫຼິ້ນໃນລະຫວ່າງ 2 ທີມຂອງ 11 ຜູ້ນກັບຫນຶ່ງລູກບານ ຮູບກ້ອນມົນ.

ເຕະບານ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ