ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌

Wikidata-logo.svg ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌
ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌: imago
ເກີດ: ໗ ທັນວາ 2003; Bronovo Hospital
ປະເທດ: Kingdom of the Netherlands

ຂໍ້​ມູນຢ່າງເປັນທາງການ

ອາຊີບ: aristocrat, schoolchild

ສະມາຄົມ

ສາສະຫນາ: Protestant Church in the Netherlands

ຄອບຄົວ

ພໍ່ແມ່: Willem-Alexander of the Netherlands; Queen Máxima of the Netherlands
ນາມສະກຸນ: House of Orange-Nassau

Insignia heraldica

ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌: insigne

ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌ (7 ທັນວາ ຄ.ສ. 2003-) ແມ່ນເຈົ້າຍິງແຫ່ງເນເທີແລນ

ເຈົ້າຍິງຄາທາລິນາ-ອະມາເລຍ ເຈົ້າຍິງແຫ່ງອໍເຣັນຈ໌