ເປີດລາຍການຫຼັກ
Anne Anderson02.jpg

ເງືອກນ້ອຍ (ດານມາກ: Den lille havfrue; ອັງກິດ: The Little Mermaid) ແມ່ນເທບນິຍາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນໂດຍນັກຂຽນຊາວດານມາກຊື່ ຮັນ ຄະລິສະຕຽນ ແອນເດີເຊນ ເນື້ອເລື່ອງກ່ຽວກັບນາງເງືອກສາວທີ່ຢາກມີວິນຍານເໝືອນມະນຸດເພື່ອຈະໄດ້ເປັນມະນຸດ.