ເຄື່ອງລາຊະອິດສະລິຍາພອນອັນເປົນທີ່ສັນເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄື່ອງລາຊະອິດສະລິຍາພອນອັນເປົນທີ່ສັນເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ແມ່ນເຄື່ອງລາຊະອິດສະລິຍາພອນໄທ ມີ 7 ລະດັບ[໑][໒]

ເຄື່ອງລາຊະອິດສະລິຍາພອນອັນເປົນທີ່ສັນເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ

ປະຫວັດແກ້ໄຂ

 
ຈະຕຸົດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ

ເຄື່ອງລາຊະອິດສະລິຍາພອນອັນເປັນທີ່ສັນເສິນຍິ່ງດິເລກຄຸນາພອນ ພະບາດສົມເດັດພະປໍຣະມິນມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດ ຊົງໂປດເກລົ້າ ໃຫ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ ຄ.ສ. 1991 ສຳຫຼັບພະລາດຊະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຮັດປະໂຍດແກ່ສັງຄົມ ້ຜູ້ສ້າງຊື່ສຽງດ້ານວິຊາການ ແລະຜູ້ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ສະພາກາແດງໄທ

ລະດັບຊັ້ນແກ້ໄຂ

  1.   ປະຖົມດິເລກຄຸນາພອນ
  2.   ທຸດຕິຍະດິເລກຄຸນາພອນ
  3.   ຕະຕິຍະດິເລກຄຸນາພອນ
  4.   ຈະຕຸດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
  5.   ເບນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ
  6.   ຫຼຽນທອງດິເລກຄຸນາພອນ
  7.   ຫຼຽນເງິນດິເລກຄຸນາພອນ
 
ກ່ອງລະດັບຈະຕຸດຕະຖະດິເລກຄຸນາພອນ
 
ເບັນຈະມະດິເລກຄຸນາພອນ

ອ້າງອິງແກ້ໄຂ

  1. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๒๗ ก ฉบับพิเศษ, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑