ເຄທີ່ ແພລີ່

ເຄທີ່ ແພລີ່ (ອັງກິດ: Katy Perry) ແມ່ນນັກຮ້ອງຍິງສັນຊາດອາເມລິກັນ