ໃນ ເລຂາຄະນິດ ຮູບສອງແຈ(ພາສາອັງກິດ:digon)ແມ່ນ ຮູບຫຼາຍແຈ ທີ່ ມີສອງຂ້າງ ແລະ ສອງແຈ. ຢູ່ເລຂາຄະນິດຢູຄລິດ ທີ່ ເສັ້ນຊື່ຕໍ່ລະຫວ່າງສອງເມັດ ສາມາດມີໄດ້ພຽງເສັ້ນດຽວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແຕ້ມຮູບສອງແຈໄດ້ ແຕ່ ໃນ ເລຂາຄະນິດກາງຫາວ ແມ່ນ ສາມາດແຕ້ມໄດ້.

ຮູບສອງແຈໃນຮູບໜ່ວຍກົມ

ຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງ ດັດແກ້