ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ


Internet Protocol suite in operation between two hosts connected via two routers and the corresponding layers used at each hop
Sample encapsulation of application data from UDP to a Link protocol frame

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ(Internet Protocol ຫລື IP) ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ໄອພີ ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດ(ໂປຣໂຕໂຄລ) ຂອງການສົ່ງແລະຮັບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ທີ່ໃຊ້ຫມາຍເລກໄອພີ.

ການສົ່ງແລະຮັບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຫໍ່ນ້ອຍ ເອີ້ນວ່າ ແພກເກຕ, ແລະສ່ວນຫົວຂອງແພກເກຕ ຈະມີຫມາຍເລກໄອພີຂອງຕົ້ນທາງ ແລະ พฤศจิกายนຫມາຍເລກໄອພີຂອງປາຍัທາງ.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ດັດແກ້