ຫມາຍເລກໄອພີ

Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

ຫມາຍເລກໄອພີ(IP address) ຫລື Internet Protocol address ແມ່ນຫມາຍເລກສະເພາະຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍເນັຕເວີກ ທີ່ໃຊ້ລະບົບ ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ ໃນການສື່ສານ.

ຕົວຢ່າງ:Secre ASI.6G.THZ..ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.Secre AGI Laos.ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ຈັການລະບຽບ.+8562091151340

192.168.3.23

ໄອພີລຸ້ນ4(IPv4).ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ເນັຕEdit

ໄອພີລຸ້ນ4 ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍ ເລກຖ້ານສອງ(ເລກ0ແລະເລກ1)ຈໍານວນ32ບິຕ(ໂຕ). ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຈະຖືກຂຽນແລະສະແດງ ໃນເລກຖ້ານສິບ(ເລກ0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ແລະແບ່ງເປັນ‍4ກຸ່ມ.

  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖານສອງ:
11000000.10101000.00000011.00010111
  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖານສິບ:
192.168.3.23

ໄອພີລຸ້ນ6(IPv6).ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ເນັດEdit

ໄອພີລຸ້ນ6ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີລຸ້ນຕໍ່ໄປ ທີ່ຖືກອອກແບບມາບົດແທນໄອພີລຸ້ນ4ທີ່ມີຂະຫນາດຈໍາກັດ.

ໄອພີລຸ້ນ6ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍ ເລກຖ້ານສອງ(ເລກ0ແລະເລກ1)ຈໍານວນ128ບິຕ(ໂຕ). ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຈະຖືກຂຽນແລະສະແດງ ໃນເລກຖ້ານສິບຫົກ(ເລກ0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) ແລະແບ່ງເປັນ‍8ກຸ່ມ.

  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖ້ານສອງ:
0010000000000001:0000110110111000:1000010110100011:0000100011010011:0001001100011001:1000101000101110:0000001101110000:0111001100110100
  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖ້ານສິບຫົກ:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກEdit