ອາລະຍະທຳ

ອາລະຍະທຳ ຫຼື ຊີວີລີຊາຊີຢົງ (ຝະລັ່ງ: civilisation) ໂດຍທົ່ວໄປອາດໝາຍເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທາງວັດທະນະທຳ ແຕ່ສຳລັບທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ອາລະຍະທຳ ອາດໝາຍເຖິງການສຶກສາຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງລະບົບສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງອົງປະກອບຕ່າງ ໆ ໃນລະບົບສັງຄມນັ້ນ ໆ ໂດຍມຸ່ງເນ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດປັດໄຈການເກີດແລະການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງອາລະຍະທຳນັ້ນ ລວມເຖິງອິດທິພົນຂອງອາລະຍະທຳນັ້ນຕໍ່ອາລະຍະທຳອື່ນ ໆ.

ເມືອງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງອາລະຍະທຳຂອງມະນຸດ

ອ້າງອີງEdit