ຄິດຕະຈັກອອກໂຕດົກ (ອັງກິດ: The Orthodox Church, ຝຣັ່ງ: Église orthodoxe) ຫຼື ຄິດຕະຈັກບີຊັງແຕງ (The Byzantine Church) ແມ່ນນິກາຍນຶ່ງໃນຄິດຕະສາສະໜາ. ອອກໂຕດົກແມ່ນຄິດຕະຈັກທີ່ໃຫຍ່ເປັນທີສອງຂອງຄິດສາສະໜາໃນໂລກ.

ຄິດຕະຈັກນີ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທາງເທວະວິທະຍາຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝສາສະໜາຄິດຍຸກທຳອິດ. ຄິດຕະຈັກອອກໂຕດົກແບ່ງເປັນຄິດຕະຈັກຍ່ອຍໆ ແຕ່ລະຄິດຕະຈັກມີອັກຄະລະບິດອນຫຼືມຸກນາຍົກເປັນຂອງຕົນເອງ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ພິທັກປະເພນີຂອງສາສະນະຈັກ ແລະສາມາດສືບສາຍຄືນໄປໄດ້ເຖິງອັກຄະລທູດຂອງພະເຢຊູໂດຍສະເພາະນັກບຸນອັງເດ.

ອ່ານຕື່ມ

ດັດແກ້
ບັນນານຸກົມ
  • Timothy Ware (1993-04-29). The Orthodox Church. ePenguin. ISBN 978-0-14-014656-1.
  • Stanley S. Harakas (1987). The Orthodox Church: 455 Questions and Answers. ISBN 978-0-937032-56-5.
  • John Anthony McGuckin (ed), The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, Vol. 1–2 (Chichester, Wiley-Blackwell, 2011).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ

ດັດແກ້