ສົນທະນາ:ການສູ່ຂວັນ

. ເຂົ້າຕົ້ມ ບໍ່ແມ່ນ ເຂົ້າຕົມ

ຄວາມເຫັນ ລ໑໑ ດັດແກ້

ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີໃນການາຢກສ້າງສັນ. ແຕ່ເນື້ອຫາເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຄາດເຄື່ອນຈາກຫຼັກການຫຼາຍປະການ ຂໍໃຫ້ຊອກຫາແຫຼ່ງອ້າງອີງອັນມີ ເອກະລັກແບບລາວໆເປັນຫຼັກ, ແລະຂໍ້ມູນກວ້າງທີ່ມີລັກສະນະສາກົນ ແລ້ວແກ້ໄຂໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ເຂັມທິດທີ່ຖືກທາງ ຖ້າຊີ້ຜິດຜ້ຽນໄປ ຜູ່ມາຖືເອົາເປັນ ຕົວຢ່າງເປັນແນວທາງກໍເດີນຜິດທາງໄປຕາມໆກັນ. ລ໑໑ (talk) ໑໒:໒໗, ໒໔ ກັນຍາ ໒໐໑໙ (UTC)

Return to "ການສູ່ຂວັນ" page.