ປຕິທິນສຸຣິຍຄຕິ (ອັງກລິສ: solar calendar) ແມ່ນປຕິທິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣະດູກາລ ແລະ ເດຄລິເນຊັນຂອງດວງອາທິຕຍ໌ ຄວາມຍາວນານຂອງປີໂດຍສເລ່ຍມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບປີຣະດູກາລ.

    
ປຕິທິນ
ປຕິທິນສາກົລ ກຣິກໍຣຽນ · ຮິຈເຣາະຫ໌ · ISO · ປີສຸຣິຍຄຕິ
ປເພທປຕິທິນ
ສຸຣິຍຈັນທຣຄຕິ · ສຸຣິຍຄະຕິ · ຈັນທຣຄຕິ

ປຕິທິນອື່ນໆ ອາກເມນີ · ບາຮາອີ · ເບງກອລ · ພຸທທ · ຈີນ · ຄອປຕິກ · ເອທິໂອປີ · ເຈີຣ໌ແມນິກ · ຮີບຣູ · ຮິນດູ · ອິນເດຍ · ອີຣ່ານ · ໄອຣິຊ · ຍີ່ປຸ່ນ · ຊວາ · ເກົາຫຼີ · ມາຍາ · ເນປາລ · ທມິລ · ໄທຍ໌ (ຈັນທຣຄຕິໄທຍ໌ສຸຣິຍຄຕິ) · ທິເບຕ · ຕວກກີ · ຫວຽດນາມ· ໂຢຣູບາ · ໂຊໂຣອັສເຕີຣ໌
ປເພທປຕິທິນ
ຈູລຽນຕົ້ນສບັບ · ຣູນ

ປຕິທິນສຸຣິຍຄຕິ ໄດ້ແກ່

ປຕິທິນເຫຼົ່ານີ້ມີ 365 ມື້ ໃນນຶ່ງປີ ແລະ ເພີ່ມມື້ນຶ່ງໃນປີອທິກສຸຣທິນ

ປຕິທິນສຸຣິຍຄຕິອັນສແດງດິຖີຈັນທຣ໌ພ້ອມ ເອີ້ນວ່າປຕິທິນສຸຣິຍຈັນທຣຄຕິ ແມ່ນ

ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຍັງມີປຕິທິນທີ່ບໍ່ແມ່ນປຕິທິນສຸຣິຍຄຕິ ແມ່ນ ປະຕິທິນຮິຈຍ໌ເລາະຫ໌ ເຊິ່ງເປັນ ປຕິທິນຈັນທຣຄຕິຂອງສາສນາອິສລາມ, ປຕິທິນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄາບຊິນອດິກຂອງດາວສຸກ ແລະ ປະຕິທິນທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຂຶ້ນຂອງດາວເຣີກສ໌ໃນທ້ອງຟ້າ.