ສີລະທຳ (ອັງກິດ: Morality) ໝາຍເຖິງຄວາມປະພຶດທີ່ດີທີ່ຊອບທັງສີນແລະທຳ.

ທັດສະນະຕາເວັນຕົກແກ້ໄຂ

Morality ໃນທັດສະນະຕາເວັນຕົກມາຈາກພາສາລາແຕັງວ່າ “moralitas” ທີ່ແປວ່າ “ກິລິຍາ, ລັກສະນະ ແລະການປະຕິບັດອັນເໝາະສົມ” (manner, character, proper behavior).

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ