ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ.

ວໍຊີງຕັນ ດີຊີ (ອັງກິດ: Washington DC ) ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ