ວິກິພີເດຍ:ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ສັນຍະລັກຮູບດາວ ຕິດໄວ້ ຢູ່ ບົດຄວາມ ເມື່ອໄດ້ຮັບເລືອກເປ້ນບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ໂຄງການບົດຄວາມດີເດັ່ນ ແມ່ນຖືກຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອແນະນຳບົດຄວາມທີ່ດີແກ່ຜູ້ອ່ານ ເພື່ອໃຫ້ນຳໄປສ້າງແລະເຮັດຕາມຕໍ່ໄປ. ບົດຄວາມດີເດັ່ນ ຢູ່ ໜ້າຫຼັກຈະຖືກປ່ຽນໄປເລື່ອຍ ໆ.

ສາລະບານ

ລາຍຊື່ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ເຄື່ອງໝາຍ

ເມື່ອບົດຄວາມໄດ້ເປັນບົດຄວາມດີເດັ່ນແລ້ວ ກະລຸນາຕິດປ້າຍ {{ປ້າຍບົດຄວາມດີເດັ່ນ}} ຢູ່ ບົດຄວາມດ້ວຍ

ເກນການຕັດສິນ

  • ມີປະໂຫຍດ
  • ເນື້ອໃນຖືກແປເປັນພາສາລາວສຳເລັດແລ້ວ
  • ມີເນື້ອໃນຍາວພໍທີ່ຈະສຶກສາຮຽນຮູ້ໄດ້
  • ມີໝວດ
  • ມີຮູບພາບ
  • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍາວຫຼາຍ ເພາະບົດຄວາມທີ່ຍາວບໍ່ແມ່ນວ່າຈະມີຄຸນນະພາບສູງສະເໝີ

ສະເໜີບົດຄວາມ

ທ່ານສາມາດສະເໜີຊື່ບົດຄວາມດີເດັ່ນໄດ້ ຢູ່ ທາງລຸ່ມນີ້ :