ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວ

ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວ (ອັງກິດ: Rapid Transit) ນິຍົມເອິ້ນວ່າລົດໄຟຟ້າ, ລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ລົດໄຟໃນເມືອງ ຫຼຶື ລົດໄຟລາງໜັກ ຫມາຍເຖິງ ລະບົບລົດໄຟສາທາລະນະທີ່ສາມາດຈຸຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສູງ ແລະແມ່ນລະບົບປິດທີບໍ່ໃຫ້ຍານພາຫະນະປະເພດອື່ນສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ເຊິ່ງລະບົບປະເພດນີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວທີ່ເກົ່າທີ່ສຸດໃນໂລກຕັ້ງຢູ່ໃນລອນດອນ ເປິດທຳອິດເມື່ອປີ ຄ.ສ.1863

ການກໍ່ສ້າງລົດໄຟໃຕ້ດິນສາຍທຳອິດຂອງໂລກໃນປີຄ.ສ. 1861

ປະຫວັດ ດັດແກ້

ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໄວ ເລິ່ມຕັ້ງແຕ່ປີຄ.ສ. 1863 ຍູ່ໃນລອນດອນ ຕໍ່ມາໃນປີຄ.ສ. 1890 ໄດ້ໃຊ້ລະບົບກະແສໄຟຟ້າໃນການຂັບເຄື່ອນ