ມິຖຸນາ

ມິຖຸນາ (ອັງກິດ: June, ຝະລັ່ງ: Juin) ແມ່ນເດືອນທີຫົກ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ກ່ອນເດືອນກໍລະກົດ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນຫົກ.

ອ້າງອີງEdit