ສີຂາວ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[File:Color icon white.svg|200px|thumb|right]]
'''ສີຂາວ''' ຄື ໂທນສີ ຫຼື ການຮັບຮູ້ທີ່ເກີດຈາກແສງໄປກະຕຸ້ນເຊລລ໌ສີຮູບກວຍທັງ 3 ແບບໃນດວງຕາຂອງມະນຸດໃນປະລິມານທີ່ເກືອບເທົ່າກັນແລະມີຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດເມື່ອທຽບກັບສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມແອ້ມ.
 
 
 
St. Clair, Kassia (2016). ''The Secret Lives of [https://coloringpagesonly.com/ Coloring pages]'' . London: John Murray. ISBN <bdi>9781473630819</bdi>. OCLC 936144129
Anonymous user