Difference between revisions of "ຕັບ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: '''ຕັບ''' ({{lang-en|liver}}) ແມ່ນອະໄວຍວະສຳຄັນທີ່ພົບໃນສັດມີດູກສັນຫຼັງແລະສ...)
 
 
'''ຕັບ''' ({{lang-en|liver}}) ແມ່ນ[[ອະໄວຍວະ]]ສຳຄັນທີ່ພົບໃນ[[ສັດມີດູກສັນຫຼັງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ]]ແລະສັດລາງຊະນິດ ໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ ຢູ່ໃນຊ່ອງທ້ອງເບື້ອງຂວາທາງເທິງກ້ອງກະບັງລົມຢູ່ໃນຊ່ອງທ້ອງເບື້ອງຂວາທາງເທິງກ້ອງ[[ກຳບັງລົມ]] ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງລວມທັງການກຳຈັດພິດຮ້າຍໃນເມແທບໍໄລ ({{lang-en|metabolites}}) (ສານທີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການ[[ເມແທບໍລິຊຶມ]]) ການສັງເຄາະ[[ປະໂລເຕອິນ]] ແລະການຜະລິດສານ[[ຊີວະເຄມີ]]ຕ່າງ ໆ ທີ່ຈຳເປັນໃນຂະບວນ[[ການຍ່ອຍອາຫານ]]. ຄັນຕັບລົ້ມເຫຼວ ໜ້າທີ່ຂອງຕັບບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍທີ່ເຕັກນີກການຟອກຕັບໃຫ້ສະອາດ ({{lang-en|liver dialysis}}) ອາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ.
== ອ້າງອີງ ==
<references/>
໔.໓໑໔

edits