Difference between revisions of "ພາສາແຟໂລ"

no edit summary
(ໜ້າໃໝ່: ພາສາແຟໂລ (ພາສາແຟໂລ: føroyskt [ˈføːɹɪst]) ແມ່ນພາສາກຸ່ມສະແກນດິເນເວຍຕະວັນຕົກ...)
 
'''ພາສາແຟໂລ''' (ພາສາແຟໂລ: føroyskt [ˈføːɹɪst]) ແມ່ນພາສາກຸ່ມສະແກນດິເນເວຍຕະວັນຕົກພາສາໜຶ່ງແມ່ນ[[ພາສາກຸ່ມສະແກນດິເນເວຍຕະວັນຕົກ]]ພາສາໜຶ່ງ. ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບພາສາໄອຊແລນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບ[[ພາສາໄອຊແລນ]]. ມີຜູ້ເວົ້າພາສາແຟໂລເປັນພາສາແມ່ທົ່ວໂລກປະມານ 80,000 ຄົນ, ແບ່ງເປັນຜູ້ເວົ້າໃນໝູ່ເກາະແຟໂລປະມານແບ່ງເປັນຜູ້ເວົ້າໃນ[[ໝູ່ເກາະແຟໂລ]]ປະມານ 48,000 ຄົນ, ຜູ້ເວົ້າໃນເດນມາກປະມານຜູ້ເວົ້າໃນ[[ປະເທດເດນມາກ]]ປະມານ 25,000 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜູ້ເວົ້າພາສາແຟໂລກຸ່ມນ້ອຍໆ (ປະມານ 5,000 ຄົນ) ໃນໄອຊແລນຄືກັນໃນ[[ປະເທດໄອຊແລນ]]ຄືກັນ.
[[ໝວດ:ພາສາ]]
 
໔.໓໑໔

edits