Difference between revisions of "ພາສາຈ້ວງ"

no edit summary
'''ພາສາຈ້ວງ'''(ຈ້ວງ: Cuengh ຫຼື CueŋьVahcuengh; [[ພາສາຈີນ]]:壮语; ພິງອິງ: Zhuàngyǔ) ແມ່ນ[[ພາສາ]]ຂອງຊາວຈ້ວງໃນ[[ມົນທົນກວາງຊີ]] ປະເທດຈີນ ແລະ ແມ່ນ[[ພາສາຕະກູນໄທ-ກະໄດ]] ທີ່ມີ 6 ວັນນະຍຸດ ແລະ ລະບົບການຂຽນທັງແບບທີ່ຢືມມາຈາກ[[ອັກສອນຈີນ]] ຄ້າຍກັບ[[ອັກສອນຈື໋ໂນມ]]ຂອງ[[ຫວຽດນາມ]] ເອີ້ນວ່າ ສືດິບ ແລະ ແບບທີ່ຂຽນດ້ວຍອັກສອນລາແຕັງ ເຊິ່ງເລີ່ມໃຊ້ເມື່ອ [[ຄ.ສ. 1957]] ແລະປັບປຸງເມື່ອ [[ຄ.ສ. 1986]]
 
[[ໝວດ:ພາສາ|ຈ]]

edits