ປະກອບສ່ວນ

໒໑ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໑໙ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໑໔ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໑໓ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໗ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໒ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໑ ສິງຫາ ໒໐໑໒

໒໓ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໑໘ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໑໖ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໑໕ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໑໒ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໘ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໖ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໕ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໓ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໒ ກໍລະກົດ ໒໐໑໒

໒໘ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໒໗ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໒໖ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໒໔ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໒໑ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໒໐ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໑໘ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໑໗ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໑໖ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໑໕ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

໑໓ ມີຖຸນາ ໒໐໑໒

ເກົ່າກວ່າ ໕໐